შპს ,,აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტში” აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2022 წლის 24 ოქტომბერს გამოცხადებული კონკურსის შედეგების მიხედვით აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი კონკურსანტები:

შპს ,,აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტში” აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2022 წლის 24 ოქტომბერს გამოცხადებული კონკურსის შედეგების მიხედვით აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი კონკურსანტები: კარდიოლოგიის და კარდიოქირურგიის მიმართულებით პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე- სულხან ლომინაძე; ტრავმატოლოგია/ორთოპედიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე – მერაბ კაპანაძე; მეანობა-გინეკოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე – თამარ ანთელავა; მეანობა-გინეკოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 […]

კონკურსის შედეგები

შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტი“ 2022 წლის 24 ოქტომბრიდან აცხადებს ღია კონკურსს ამავე უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის შემდეგ  აკადემიურ  თანამდებობებზე: ა) კარდიოლოგიის და კარდიოქირურგიის მიმართულებით პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე; ბ) ტრავმატოლოგია/ორთოპედიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე; გ) მეანობა-გინეკოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის  2 საშტატო ერთეულზე; კონკურსის პირობები კონკურსი უნდა შეესაბამებოდეს გამჭვირვალობის, თანასწორობისა და სამართლიანი კონკურენციის პრინციპებს; კონკურსში მონაწილეობის […]

კონკურსი აკადემიურ თანამდებობებზე

შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტი“ 2022 წლის 24 ოქტომბრიდან აცხადებს ღია კონკურსს ამავე უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის შემდეგ აკადემიურ თანამდებობებზე: ა) კარდიოლოგიის და კარდიოქირურგიის მიმართულებით პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე; ბ) ტრავმატოლოგია/ორთოპედიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის 1 საშტატო ერთეულზე; გ) მეანობა-გინეკოლოგიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის  2 საშტატო ერთეულზე; კონკურსის პირობები პროფესორის ან ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატს უნდა ჰქონდეს მეცნიერებათა […]