საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ბიბლიოთეკის შესახებ

აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია ლიტერატურის მოძიება და გამოყენება როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული სახით.

ბიბლიოთეკა თანამშრომლობს ა(ა)იპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმთან და სარგებლობს ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემით – OpenBiblio

ka_GEGeorgian