ელექტრონული სამეცნიერო მონაცემთა ბაზები

ელექტრონულ ბაზებში წარმოდგენილი სამეცნიერო კვლევითი ჟურნალების უმეტესობას მინიჭებული აქვს Thomson Reuters-ისა დაScopus ციტირების ინდექსი.  

Cambridge Journals and Online (https://www.cambridge.org/core)
e-Duke Journals Scholarly Collection (https://read.dukeupress.edu/)
Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books
(https://www.elgaronline.com/)
European Respiratory Journal (https://erj.ersjournals.com/)
IMechE Journals (https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE)
Mathematical Sciences Publishers Journals (https://msp.org/)
Open Book Publishers E-books (https://www.openbookpublishers.com/)
Royal Society Journals Collection (https://royalsociety.org/journals/)
SAGE Journals (https://journals.sagepub.com)
The Company of Biologists’ Journals (https://www.biologists.com/)

Cambridge Journals Online 

https://www.cambridge.org/core 

მოიცავს ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების მიმართულების ჟურნალებს, მათ შორის: ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა,  ქიმია, გეოგრაფია, ისტორია, ენათმეცნიერება, ფილოსოფია, პოლიტიკა,  სამართალი, მენეჯმენტი, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია, ხელოვნება, მასმედია და  კომუნიკაცია. 

e-Duke Journals Scholarly Collection

https://read.dukeupress.edu/ – წარმოდგენილია ჟურალები შემდეგი მიმართულებით: ხელოვნების ისტორია, კულტუროლოგია, პედაგოგიკა, ფილოსოფია, გენდერი, საერთაშორისო ურთიერთობები, რეგიონალური და რელიგიური კვლევები, სოციოლოგიის თეორია.

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books

https://www.elgaronline.com/ – წარმოდგენილია ჟურნალები და წიგნები ჰუმანიტარული და ეკონომიკური მიმართულების შესახებ. წიგნები საჯარო და სოციალური მმართველობის, კორპორაციული მართვის, მიგრაციის, ინფრასტრუქტურის ანვითარების, ინტელექტუალური საკუთრების კვლევათა შესახებ.

European Respiratory Journal

https://erj.ersjournals.com/ – კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიმართულების ბაზა – წარმოდგენილია სტატიები ბიოლოგიური, ეპიდემიოლოგიური, იმუნოლოგიური, ონკოლოგიური და სხვ. მიმართულებებით. ამ ეტაპზე ჟურნალის იმპაქტ-ფაქტორი 12.339 შეადგენს

IMechE Journals

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/IMEchE – მონაცეთა ბაზაში წარმოდგენილია გამომცემლობა SAGE-ის პლატფორმაზე არსებული ჟურნალები, რომელთა ძირითადი მიმართულებაა მექანიკური ინჟინერიაა. საინჟინრო მიმართულები თითქმის ყველა სფეროში.

Mathematical Sciences Publishers Journals

https://msp.org/ – წარმოდგენილია 17 რეფერირებადი ჟურნალი მათემატიკისა და მომიჯნავე დისციპლინებიდან, რომელთა ძირითადი სფეროებია : მათემატიკა, მექანიკა, ინჟინერია

Openedition Journals

https://www.openedition.org/
წარმოდგენილია ფრანგულენოვანი ჟურნალები ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. აქვს ინგლისურენოვანი ინტერფეისიც. სტატიების მცირე რაოდენობა პარალელურად გამოქვეყნებულია ინგლისურ, ესპანურ, იტალიურ და პორტუგალიურ ენებზე

Royal Society Journals Collection

https://royalsociety.org/journals/ – წარმოდგენილია: ბიოლოგიურ მეცნიერებების ჟურნალები, ფიზიკა, მათემატიკა და მათი მომიჯნავე დისციპლინებიდან.

SAGE Premier

https://journals.sagepub.com – წარმოდგენილია სამეცნიერო სტატიები ჰუმანიტარული, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სფეროს რეიტინგული ჟურნალებიდან.

The Company of Biologists’ Journals – წარმოგიდგენთ ჟურნალს, რომელიც მოიცავს განვითარების, უჯრედული მეცნიერების და ექსპერიმენტული ბიოლოგიის სფეროებს.

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/