აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტი აცხადებს სამეცნიერო გრანტების კონკურსს. კონკურსის მიზანია აღმოსავლეთ-დასავლეთ
 უნივერსიტეტის სამეცნიერო- კვლევითი პოტენციალის   სრულად ამოქმედება, ახალი ცოდნის შექმნა, მკვლევართა საერთაშორისო აქტუალურ სამეცნიერო პროექტებში ინტეგრაციის ხელშეწყობა.
საკონკურსო პირობები და დოკუმენტაცია იხილეთ ქვევით:

გრანტი 2023

დანართი-1-საპროექტო-განაცხადი

დანართი-2-საპროექტო-წინადადება-1

დანართი-3-ბიუჯეტი

დანართი-4-გეგმა-გრაფიკი

დანართი-5-კვლევის-ეთიკის-ფორმა

დანართი-6-კვლევითი პრიოტიტეტები

საკონკურსო განაცხადი და დოკუმენტები უნდა გამოიგზავნოს მისამართზე: grant23@eastwest.edu.ge საკონკურსო განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2023 წლის 20 სექტემბერი.

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/