აკრედიტაცია

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 2022 წლის 23 აგვისტოს გადაწყვეტილების 1936106 საფუძველზე, შპს აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიან საგანმანათლებლო პროგრამას მიენიჭა აკრედიტაცია. 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული:

აკრედიტაცია  

აღმოსავლეთ-დასავლეთ უნივერსიტეტი მსოფლიო სამედიცინო სკოლების ჩამონათვალში. 

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/