Search...
Close this search box.
Search...
Close this search box.
Search...
Close this search box.

ბიბლიოთეკა

აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია ლიტერატურის მოძიება და გამოყენება როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული სახით.

ბიბლიოთეკა თანამშრომლობს ა(ა)იპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმთან და სარგებლობს ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემით – OpenBiblio

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/