საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სკოლები

ამჟამად უნივერსიტეტში მოქმედებს მედიცინის სკოლა, რომელიც  გეგმავს განახორციელოს დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამები ქართულ და ინგლისურ ენებზე და ჯანდაცვის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამა. მედიცინის სკოლის აკადემიური და მოწვეული პერსონალს შეადგენენ მედიცინის აღიარებული სპეციალისტები როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

მედიცინის სკოლის აკადემიური პერსონალი

პროფესორები :

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

  • თამარ კვარაცხელია
  • დავით იოსებაშვილი

პროფესორები :

შალვა პეტრიაშვილი

(კარდიოლოგია)

ნანი ჭანიშვილი

(ქართული ფილოლოგია)

ასოცირებული პროფესორები:

მეგი დუმბაძე

(პათოლოგია)

ნიკო ლაბაური

(ოფთალმოლოგია)

ტრისტან ნიშნიანიძე

(ტრამვატოლოგია)

ეთერ ცეცხლაძე

(კარდიოლოგია, ფარმაკოლოგია)

გია წილოსანი

(ქირურგია)

ნატა შენგელაია

(ნეიროქირურგი)

გიგა ჯანაშია

(კარდიოქირურგი)

ირმა ხაჩიძე

(ფიზიოლოგია)

დავით ლელაძე

(ინფორმაციული ტექნოლოგიები)

ასისტენტ-პროფესორები:

ka_GEGeorgian