Search...
Close this search box.
Search...
Close this search box.
Search...
Close this search box.

ადმინისტრაცია

ავთანდილ გაგნიძე

(ვიცე-რექტორი)

ლანა ბოკუჩავა

(სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი)

ლანა ბოკუჩავა (დროებით)

(საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი )

ავთანდილ გაგნიძე (დროებით)

(ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი)

ლელა ვანიშვილი

(საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი)

შალვა გიუაშვილი

(კვლევების განვითარების სამსახურის უფროსი )

ზურაბ მურადაშვილი

(ინფორმაციული ტექნოლოგიების და პროგრამული უაზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი)

ნინო შარაშენიძე

(მედიცინის სკოლის დეკანი)

ხათუნა საგანელიძე

(უწყვეტი განათლების სამსახურის უფროსი)

თინათინ დავლიანიძე

(საფინანსო და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი)

ქეთევან ხუროძე

(იურიდიული სამსახურის უფროსი)

ლიკა ობგაიძე

(ადამიანური რესურსების მართვის და საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი)

მზია მაჩხოშვილი

(ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი)

ლელა ვანიშვილი (დროებით)

(სტუდენტთა მიღების და მოზიდვის სამსახურის უფროსი)

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/