ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ

რატომ EWUNI

ისტორია

დამფუძნებლები

რექტორის მისალმება

უნივერსიტეტის მისია

უნივერსიტეტის სტრუქტურა

უნივერსიტეტის მართვა

უნივერსიტეტის განვითარების გეგმა

აკადემიური საბჭო

მრჩეველთა საბჭო

აკადემიური პერსონალი

პარტნიორები

ადმინისტრაცია

სტუდენტები

კურსდამთავრებულები

ვაკანსიები

სიახლეები

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/