პარტნიორები

საერთაშორისო: 

უნივერსიტეტი თანამშრომლობს შემდეგ საერთაშორისო უმაღლეს დაწესებულებებთან:

უნივერსიტეტი თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მათ შორის არიან :

ადგილობრივი:

უნივერსიტეტი თანამშრომლობს შემდეგ უმაღლეს დაწესებულებებთან:

უნივერსიტეტი თანამშრომლობს სხვადასხვა სამედიცინო ცენტრთან. მათ შორის არიან:

სს უნივერსალური მედიცინის ცენტრი 

კურორტების განვითარების სააგენტო 

სსიპ მიხეილ შენგელიას სახელობის ქართული მედიცინის ისტორიის მუზეუმი

საქართველოს ექიმთა ასოციაცია

შპს „ტესტი-ლაბორატორია“ 

შპს „ტესტი-IMP” 

შპს „ოქსიჯენი“ 

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/