კონკურსის შედეგები

უნივერსიტეტი გახდება მედიცინის, ჯანმრთელობის დაცვის და ჯანმრთელობის დაცვის მართვის საერთაშორისოდ აღიარებული საგანმანათლებლო დაწესებულება ხარისხიანი განათლების, ეფექტური მენეჯმენტის, კვლევებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მხრივ, სადაც სტუდენტებისათვის და აკადემიური პერსონალისათვის შექმნილი იქნება მათი პიროვნული და პროფესიული განვითარებისათვის ხელისშემწყობი გარემო იმ მიზნით, რომ მათ მოახდინონ საზოგადოებრივი ღირებულებების განვითარება და უწყვეტი განათლების პრინციპის განხორციელება.

სიახლეები

სამეცნიერო ჟურნალის – GEORGIAN BIOMEDICAL NEWS-ის ვებგვერდის გახსნა

2023 წლის 17 იანვარს, ოფიციალურად გაიხსნა  სამეცნიერო ჟურნალის – GEORGIAN BIOMEDICAL NEWS-ის ვებგვერდი. აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტი წარმოდგენილია როგორც ჟურნალის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი. GEORGIAN BIOMEDICAL NEWS-ის ვებგვერდი: www.gbmn.org

სიახლეები

საქართველოს განათლების გამოფენა 2022; ნიუ-დელი, ინდოეთი

2022 წლის 3 დეკემბერს, აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტმა მონაწილეობა მიიღო საქართველოს განათლების გამოფენაში, რომელიც ჩატარდა ქალაქ ნიუ-დელიში, ინდოეთი.  გამოფენა მოეწყო საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით და უმასპინძლა 16

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/