საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მეგი დუმბაძე

(პათოლოგია)

ნიკო ლაბაური

(ოფთალმოლოგია)

პროფესორები :

შალვა პეტრიაშვილი

(კარდიოლოგია)

ნანი ჭანიშვილი

(ქართული ფილოლოგია)

ასოცირებული პროფესორები:

მეგი დუმბაძე

(პათოლოგია)

ნიკო ლაბაური

(ოფთალმოლოგია)

ტრისტან ნიშნიანიძე

(ტრამვატოლოგია)

ეთერ ცეცხლაძე

(კარდიოლოგია, ფარმაკოლოგია)

გია წილოსანი

(ქირურგია)

ნატა შენგელაია

(ნეიროქირურგი)

გიგა ჯანაშია

(კარდიოქირურგი)

ირმა ხაჩიძე

(ფიზიოლოგია)

დავით ლელაძე

(ინფორმაციული ტექნოლოგიები)

ასისტენტ-პროფესორები:

ka_GEGeorgian