საუნივერსიტეტო საავადმყოფოები

შპს “ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკა”

შპს “თბილისის ბალნეოროგიური  კურორტი”

შპს “ჯეოჰოსპიტალსი”

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/