გაცნობებთ რომ „აღმოსავლეთ დასავლეთ უნივერსიტეტმა” წვდომა მიიღო „EBSO”-სა და “HeinOnline”-ის სამედნიერო ბაზებზე.

„EBSCO“ არის კვლევითი მონაცემთა ბაზების, ელექტრონული ჟურნალებისა და პაკეტების გამოწერის მართვის, წიგნების კოლექციის შემუშავებისა და შეძენის, ბიბლიოთეკის ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული წიგნების მთავარი მიმწოდებელი უნივერსიტეტებისთვის, კოლეჯებისთვის, საავადმყოფოებისთვისა და კორპორაციებისთვის.

„HeinOnline“ გახლავთ წამყვანი ონლაინ კვლევის პლატფორმა, რომელიც გთავაზობთ 210 მილიონზე მეტ გვერდს მულტიდისციპლინარული პერიოდული გამოცემების, ძირითადი სამთავრობო დოკუმენტების, საერთაშორისო რესურსების, სასამართლო პრაქტიკის და სხვა მრავალის შესახებ. მასალების სიმდიდრე საშუალებას აძლევს აკადემიურ ინსტიტუტებს, სამთავრობო უწყებებს, იურიდიულ ფირმებს, სასამართლო სისტემებს, კორპორაციებს და სხვა ორგანიზაციებს წვდომა ჰქონდეთ ავტორიტეტულ, ციფრულ მასალაზე.

აღნიშნული ბაზები შეგიძლიათ იხილოთ: https://eastwest.edu.ge/en/library/samecniero-bazebi/

სიახლეები

გაცნობებთ რომ „აღმოსავლეთ დასავლეთ უნივერსიტეტმა” წვდომა მიიღო „EBSO”-სა და “HeinOnline”-ის სამედნიერო ბაზებზე.

„EBSCO“ არის კვლევითი მონაცემთა ბაზების, ელექტრონული ჟურნალებისა და პაკეტების გამოწერის მართვის, წიგნების კოლექციის შემუშავებისა და შეძენის, ბიბლიოთეკის ტექნოლოგიებისა და ელექტრონული წიგნების მთავარი მიმწოდებელი უნივერსიტეტებისთვის, კოლეჯებისთვის,

სიახლეები

EBSCO-ს დღეები საქართველოში ამა წლის 28 და 29 ნოემბერს, კომპანია ISM_მა უკვე მეოთხედ უმასპინძლა EBSCO_ს დღეებს საქართველოში. ISM 2017 წლიდან არის  EBSCO-ს ავტორიზებული პროვაიდერი საქართველოში და ტრადიციისამებრ წელსაც გახლდათ ღონისძიების მასპინძელი.

EBSCO-ს დღეები საქართველოში ამა წლის 28 და 29 ნოემბერს, კომპანია ISM_მა უკვე მეოთხედ უმასპინძლა EBSCO_ს დღეებს საქართველოში. ISM 2017 წლიდან არის  EBSCO-ს ავტორიზებული პროვაიდერი საქართველოში

ka_GEGeorgian
Study Medicine Europe

Nationals and residents from the United Kingdom, Ireland, USA, Canada and Australia should apply through our exclusive partner below:

Study Medicine Europe

1 Cornhill, London EC3V 3ND, UK

Email: info@studymedicineeurope.com

Site:  https://www.studymedicineeurope.com/