ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

სტატუსი

აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს N26 (2019) გადაწყვეტილებით მიენიჭა ავტორიზაცია 6 წლის ვადით. გადაწყვეტილება ხელმისაწვდომია ამ მისამართზე.