ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

მართვა

აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტში მოქმედებს აკადემიური საბჭო, რომლის შემადგენლობაში შედიან:

შალვა პეტრიაშვილი (რექტორი, საბჭოს თავმჯდომარე)
თეიმურაზ ხუროძე (კანცლერი)
ავთანდილ გაგნიძე (სტრატეგიული განვითარების და ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი)
ნინო შარაშენიძე (მედიცინის სკოლის დეკანი)
გიორგი წილოსანი (ასოცირებული პროფესორი, პროგრამის ხელმღვანელი)
მიხეილ ხუჯაძე (პროფესორი)
თამაზ ჩხიკვაძე (პროფესორი)
შალვა გიუაშვილი (ასოცირებული პროფესორი)
დავით იოსებაშვილი (კლინიკური გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელი)
ნინო ამაღლობელი (მოწვეული პედაგოგი)
ირმა ხაჩიძე (მოწვეული პედაგოგი)

აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტს კონსულტირებას უწევს მრჩეველთა საბჭო, რომლის შემადგენლობაში შედიან:

პროფ. ამირან გამყრელიძე
პროფ. გიორგი გოცაძე
პროფ. გიორგი გურული
პროფ. ბაადურ მოსიძე
აკად. თინათინ სადუნიშვილი
პროფ. რამაზ საყვარელიძე
პროფ. ნინო ფორაქიშვილი
პროფ. ბეჟან წინამძღვრიშვილი
აკად. რამაზ ხეცურიანი