ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

ბიბლიოთეკა

აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტს გააჩნია შესაბამისი ინვენტარით აღჭურვილი ბიბლიოთეკა. ბიბლიოთეკაში შესაძლებელია ლიტერატურის მოძიება და გამოყენება როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული სახით.

ბიბლიოთეკა თანამშრომლობს ა(ა)იპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმთან და სარგებლობს ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემით - OpenBiblio

ბიბლიოთეკით სარგებლობის ინსტრუქცია

სისტემა OpenBiblio-ში შესვლა

ბიბლიოთეკაში ხელმისაწვდომია შემდეგი მონაცემთა ბაზები : 

Cambridge Journals Online

The e-Duke Journals Scholarly Collection

Edward Elgar Publishing Journals and Development Studies e-books 

IMechE Journals

Royal Society Journals Collection

SAGE Premier

Openedition Journals

European Respiratory Journal

Mathematical Sciences Publishers Journals

The Company of Biologists' Journals  

თავისუფალი წვდომის მონაცემთა ბაზები:

New England Journal of Medicine 

თავისუფალი წვდომის დირექტორია (DOAB)

თავისუფალი წვდომის ჟურნალების დირექტორია (DOAJ)

ღია ბიბლიოთეკა

უფასო სამედიცინო წიგნები

უფასო წიგნების ცენტრი

უფასო სრული PDF-ები

Immunome

VITIS

Journal of Infectious Diseases & Therapy

Science Publishing Group

PubMed