ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

თანამშრომლობა

უნივერსიტეტი თანამშრომლობს სხვადასხვა სამედიცინო ცენტრთან. მათ შორის არიან:

  

უნივერსიტეტი თანამშრომლობს შემდეგ უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებთან: