ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwestuni.ge

კონკურსის შედეგები

შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტში“ აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად რექტორის 2017 წლის 21 ივლისის №01-10 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის შედეგების მიხედვით არჩეულ იქნენ შემდეგი კონკურსანტები:

 

საბაზისო სამედიცინო მეცნიერებათა დეპარტამენტის მიმართულებით:

  • პ/ნ 01010017922 - ასოცირებულ პროფესორად (ფიზიოლოგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;

 

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის მიმართულებით:

  • პ/ნ 01003007104 – ასისტენტ-პროფესორად (ენდოკრინოლოგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;

ქირურგიის დეპარტამენტის მიმართულებით:

  • პ/ნ 01008000893 - პროფესორად (ყელ-ყურის ქირურგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
  • პ/ნ 01017013473 - ასოცირებულ პროფესორად (ნეიროქირურგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
  • პ/ნ 01030025129 - ასოცირებულ პროფესორად (კარდიოქირურგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
  • პ/ნ 01013007055 - ასოცირებულ პროფესორად (ტრავმატოლოგია, ორთოპედია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
  • პ/ნ 01002018289 - ასოცირებულ პროფესორად (ოფთალმოლოგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
  • პ/ნ 01003007904 - ასისტენტ-პროფესორად (ტრავმატოლოგია, ორთოპედია)) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე.