ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwestuni.ge

კონკურსის შედეგები

შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტში“ აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად რექტორის 2017 წლის 25 მაისის №06 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის შედეგების მიხედვით არჩეულ იქნან შემდეგი კონკურსანტები:

 

საბაზისო სამედიცინო მეცნიერებათა დეპარტამენტის მიმართულებით:

 • პ/ნ 38001002923 - ასოცირებულ პროფესორად (ფიზიოლოგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
 • პ/ნ 01008014652 - ასოცირებულ პროფესორად (პათოლოგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;

 

შინაგანი მედიცინის დეპარტამენტის მიმართულებით:

 • პ/ნ 01017021027- პროფესორად (კარდიოლოგია) ქართულენოვან პროგრამაზე;
 • პ/ნ 61002004913 - ასოცირებულ პროფესორად (კარდიოლოგია, ფარმაკოლოგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
 • პ/ნ 59001028283 - ასისტენტ-პროფესორად (რადიოლოგია)ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;

 

ქირურგიის დეპარტამენტის მიმართულებით:

 • პ/ნ 01030007667 - პროფესორად (ქირურგია) ქართულენოვან პროგრამაზე;
 • პ/ნ 01007008754 - ასოცირებულ პროფესორად (ქირურგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
 • პ/ნ 01026000732 - ასოცირებულ პროფესორად (ქირურგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
 • პ/ნ 42001008358 - ასოცირებულ პროფესორად (ანესთეზიოლოგია, რეანიმატოლოგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;

 

ჰუმანიტარული, საინფორმაციო, სოციალური და ქცევითი მეცნიერებების დეპარტამენტის მიმართულებით:

 • პ/ნ 01008004913 - პროფესორად (ქართული ფილოლოგია) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე;
 • პ/ნ 01006014181 - ასოცირებულ პროფესორად (ინფორმაციული ტექნოლოგიები) ქართულ და ინგლისურენოვან პროგრამაზე.