ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

მემორანდუმი

შპს "აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტმა" და შპს "ოქსჯენმა" გააფორმეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომლის თანახმადაც შპს "ოქსჯენი" მონაწილეობას მიიღებს უნივერსიტეტის სასწავლო პროგრამების შემუშავებასა და დახვეწაში, მოლეკულური ბიოლოგიის სასწავლო კურსის განხორციელებაში, ხელს შეუწყობს უნივერსიტეტის სტუდენტებს პროფესიულ განვითარებასა და თანამედროვე მედიცინის მიღწევების ეფექტურად ათვისებაში, ასევე აქტიურად ჩაერთვება უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობაში.