ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

კონკურსის შედეგები

შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტში“ აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად 2020 წლის 29 სექტემბერს გამოცხადებული კონკურსის შედეგების მიხედვით აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი კონკურსანტები:

საბაზისო მედიცინის მიმართულებით:

პროფესორი (ჰისტოლოგია, ემბრიოლოგია, ციტოლოგია) - მარინა ნებიერიძე
ასოცირებული პროფესორი (გენეტიკა) - ნანა დვალიშვილი
ასოცირებული პროფესორი (იმუნოლოგია) - ნინო ამაღლობელი
ასოცირებული პროფესორი (მიკრობიოლოგია) - მზია წიკლაური
ასისტენტ პროფესორი (ბიოქიმია) - თამარ კვარაცხელია

კლინიკური მედიცინის მიმართულებით:

ასოცირებული პროფესორი (რადიოლოგია) - მაია დემურიშვილი
ასოცირებული პროფესორი (ტრავმატოლოგია, ორთოპედია) - ირაკლი ვარძუკაშვილი
ასოცირებული პროფესორი (რეაბილიტაცია და ფიზიოთერაპია) - თამარ ჩილინგარიშვილი
ასისტენტ პროფესორი (კლინიკური უნარ-ჩვევები ) - დავით იოსებაშვილი

ჯანდაცვის მიმართულებით:

ასოცირებული პროფესორი (ზოგადი მენეჯმენტი) - თეონა მაისურაძე
ასოცირებული პროფესორი (ჰოსპიტალის მენეჯმენტი) - ვეფხია ოდიშარია
ასოცირებული პროფესორი (ოპერატიული მენეჯმენტი) - ავთანდილ გაგნიძე