ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwest.edu.ge

ავტორიზაციის ექსპერტთა ვიზიტი

2019 წლის 30 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტში მიმდინარეობდა ავტორიზაციის ექსპერტთა ვიზიტი.