ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასალის ქ. 9, თბილისი, ს/ი 0105, საქართველო

|

+ 0322439353

|

info@eastwestuni.ge

კონკურსის შედეგები

შპს „აღმოსავლეთ-დასავლეთ სასწავლო უნივერსიტეტში“ აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად რექტორის 2019 წლის 11 მარტის №01-01 ბრძანებით გამოცხადებული კონკურსის შედეგების მიხედვით აკადემიურ თანამდებობებზე არჩეულ იქნენ შემდეგი კონკურსანტები:

 

შინაგანი მედიცინის მიმართულებით:

  • პ/ნ 01008020488 – ასოცირებულ-პროფესორად ქართულენოვან პროგრამაზე;

გასტროენტეროლოგია/ჰეპატოლოგიის მიმართულებით:

  • პ/ნ 01008005857 - ასოცირებულ პროფესორად ინგლისურენოვან პროგრამაზე.